Oficiální stránky školy

PLÁNOVANÉ AKCE

Pondělí 20. 5. Sportovní dopoledne SK Radlík – oddělení Sluníček – více informací v MŠ

Středa 22. 5. – 9. lekce plavání – ZŠ

Čtvrtek 23. 5. Závěrečná lekce plavání – ZŠ

Pátek 24. 5. Hračkování – tradiční oblíbená akce MŠ

Sobota 25. 5. Vystoupení žáků ZŠ v rámci týneckého festivalu S lehkostí motýlka (čas vystoupení našich žáků 14:00)

Pátek 31. 5. La Mamka – zábavné varietní vystoupení k MDD (Cena 60,-/dítě; 8:00 vystoupení pro MŠ; 10:00 vystoupení pro ZŠ – zahrada školy)

Základní škola a mateřská škola Lešany přijme učitele/ku I. stupně na školní rok 2019/2020

Informace: tel. 728 879 144, e-mail: ludmila.faltova@zslesany.czInformace a doporučení pro rodiče
Na sociálních sítích je velmi oblíbená a lehce dostupná aplikace TIK TOK zaměřená na hudební a taneční krátká videa. Je třeba si uvědomit, že sociální síť s sebou nese určitá rizika, nehledě na to, že konkrétně tato aplikace by měla být pro uživatele starší 16 let. Šetřením v rámci ZŠ jsme zjistili, že většina žáků 3. – 5. roč. se s aplikací setkala, někteří ji mají staženou či videa sdílí.

Pro více informací doporučuji odkaz: www.e-bezpeci/problem-zvany-tik-tok/
Žáci byli o rizicích spojených s užíváním této aplikace poučeni dne 11. 4.

 


 

Organizace školního roku 2018/2019

Č.j. MSMT-6576/2017-1

Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září. Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019.

Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny 4. – 8. února 2019

Velikonoční prázdniny jsou v rozmezí  18. dubna –  22. dubna 2019