Oficiální stránky školy

Havárie vody ve škole

Z důvodu havárie vody ve škole bude v úterý 8. října cvičení v přírodě. Akce se koná venku, součástí akce bude i oheň, zdravověda, práce s mapou a štafetový běh. Prosíme, aby děti měly vhodné oblečení na pobyt venku, svačinu, pití a psací potřeby. Oběd ve školní jídelně bude kolem 12. hodiny a po obědě bude fungovat v alternativní podobě venkovní družina. Děkujeme všem rodičům za pochopení!!!!!

Chystané říjnové školní akce

9. října ve středu od 14 do 15 hodin proběhne na fotbalovém hřišti drakiáda. Rodiče jsou na akci i s mladšími sourozenci vítáni. Na půjčení máme pouze 3 družinové draky!!!!

18. října v pátek od 10 hodin a od 10,45 hod. proběhne TANEČNÍ TĚLOCVIK.

Vážení rodiče,

z organizačních důvodů dochází ke změně termínu drakiády a také ke změnám v organizaci některých kroužků. Za tento nemilý fakt se omlouváme a doufáme, že vše přijmete s pochopením!!

Ve středu 9. října 2019 bude na fotbalovém hřišti tradiční drakiáda od 14 do 15 hodin. Nezapomeňte si vzít s sebou draky, máme k zapůjčení pouze 3 kusy. Rodiče jsou na akci i s mladšími sourozenci vítáni.

Přehled zájmových kroužků v rámci školní družiny začínajících od října 2019

Zdravotnický kroužek

Bude se konat ve středu od 14 do 15 hodin. Kroužek vede pan Kraucher. Kroužek bude probíhat jednou za 14 dní. Po skončení kroužku se děti mohou vrátit do družiny. Kroužek bude ve středu 16. října, ve středu 23. října a dále dle dohody s vedoucím kroužku panem Kraucherem.

Hra na kytaru – se nekoná

Taneční kroužek

Bude vždy ve čtvrtek od 15 do 16 hodin. Kroužek vede paní vychovatelka Vlasta Konečná. Po skončení kroužku mohou děti zůstat v družině do 16,30 hod.

Německá konverzace

Bude vždy v pátek od 7 hodin do 7,45. Kroužek vede Martin Prokopius.

Info školka

PLAVECKÝ KURZ v Benešově
Kurz bude probíhat od března 2020 do května 2020. Termín bude upřesněn.
Vzhledem k tomu, že je místo pouze pro 20 dětí, budou mít přednost předškoláci a dále děti dle data narození. Viz tabulka na nástěnce.
Budeme jezdit společně se základní školou. Všechny informace týkající se plavání, budou včas upřesněny.
 
VÝLET DO BENEŠOVA
Dne 15.10.2019 pojedeme s dětmi na zahradní trhy do Benešova.
Odjezd bude v 8:15 od školky. Proto prosíme, o příchod dětí do školky nejpozději do 8:00 hod. Svačinu dostanou s sebou. Dejte dětem jen batůžek s pitím.
Vstupné je zdarma a pan starosta nám zajistil autobus. Celý výlet je tedy zdarma. Jen pokud budete chtít dát dětem nějaké malé kapesné, dejte jim maximálně 50,-Kč.
Prosíme rodiče, aby si děti, které s námi nepojedou, nechali doma. Na výlet pojedou všechny učitelky. Děkujeme za pochopení.
Návrat bude na oběd v 11:40.

Dýňování

Dýňování v pátek 27. září
V pátek 27. září proběhne dýňování 3. a 4. vyučovací hodinu. Dovolujeme si poprosit, pokud máte možnost, zda byste mohli přinést přírodniny ( šípky, žaludy, kaštany, bukvice, suché kytky, velké dýně ).

Děkujeme!

Beseda pro rodiče
Pozvánka na besedu


Slavnostní zahájení školního roku bude v pondělí 2. září od 8 hodin do 9 hodin.
Provoz mateřské školy v letošním školním roce bude zahájen v pondělí 2. září od 6.30 – 16.30 hod.
V prvním školním týdnu bude mít první třída od úterý 3. září do pátku 6. září aklimatizačně pouze 2 vyučovací hodiny. Rodiče si po skončení vyučování buď mohou děti vyzvednout  v 10 hodin, nebo je mohou nechat ve školní družině -maximálně do 16:30. V rámci aklimatizace na školu mohou rodiče prvňáčků pouze v prvním týdnu školního roku doprovázet svá dítka do šatničky.  V následujících týdnech se děti budou ráno předávat u vstupních dveří.

Ostatní třídy se budou učit od úterý 3. září normálně podle rozvrhu.

Vážení rodiče, děkujeme a vážíme si Vaší celoroční podpory. Přejeme Vám krásné léto a mnoho skvělých zážitků. Pedagogický sbor

Besídka_20. 6._Více ve fotogalerii