Oficiální stránky školy

Telefonní čísla:

ZŠ:   317 789 227, mobilní telefon 605 246 807
MŠ Berušky:  317 789 630
MŠ Sluníčka: 317 789 619
Školní jídelna: 737 890 400   

Č. ú. 51 – 4475220267/0100                                            IČO: 709 907 51

Základní škola

Základní škola a mateřská škola Lešany

Lešany 42, 257 44 Netvořice

Bc. Libuše Filipová – ředitelka školy, výchovný poradce, učí Čj a M v 1. ročníku,  libuse.filipova@zslesany.cz

Veronika Hasmanová – třídní učitelka 1., 2. a 3. ročníku, učí Hv ve všech ročnících,  Vv, Pč, Tv 1., 2. a 3. ročníku veronika.hasmanova@zslesany.cz

Ludmila Faltová – třídní učitelka 4. a 5. ročník, Aj a Prv ve 3. ročníku,  Vv 3., 4. a 5. ročník ludmila.faltova@zslesany.cz

Vlasta Konečná –  vychovatelka ŠD, učí Tv 3., 4. a 5. ročník,  Pč 3., 4. a 5. ročník vlasta.konecna@zslesany.cz

Martina Machaňová – angličtina v 1. a 2. ročníku martina.machanova@zslesany.cz

Mateřská škola

Základní škola a mateřská škola Lešany

Lešany 23, 257 44 Netvořice

Petra Divácká – vedoucí učitelka MŠ; petra.divacka@zslesany.cz

Radka Balánová – učitelka; radka.balanova@zslesany.cz

Blanka Kučerová – učitelka MŠ; blanka.kucerova@zslesany.cz

Školní družina

Vlasta Konečná – vychovatelka ŠD; vlasta.konecna@zslesany.cz

Školní jídelna

Jana Brázdová

Kateřina Šmejkalová; katerina.smejkalova@zslesany.cz

Školnice, uklízečka

Šárka Langhamerová –  školnice, uklízečka ZŠ i MŠ

ŠKOLSKÁ RADA

Předsedkyně:  Ludmila Faltová

Členové: Vlasta Konečná, Mgr. Pavel Špunda, Josesf Přibyl, Kamila Šebková, Mgr. Eleonora Vydrová

                                                                               ♣

Zvětšit mapu

Zvětšit mapu