Oficiální stránky školy

Výsledky přijímacího řízení 2020/2021

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Lešany vyhlašuje výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání.

Uchazeč             Výsledek řízení

1 přijat/a

2 přijat/a

3 přijat/a

4 přijat/a

5 přijat/a

6 přijat/a

7 přijat/a

8 přijat/a

9 přijat/a

10 přijat/a

11 přijat/a

12 přijat/a

13 přijat/a

14 přijat/a

15 přijat/a

16 přijat/a

V Lešanech 2.6.2020                                                      Mgr. Martina Suková

                                                                                       zastupující ředitelka školy

Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole od 25. 5. 2020

Veškeré aktivity a péče o děti budou vykonávány, dle přihlášených dětí, v neměnných skupinách a se stálým pedagogickým i provozním personálem, aby byla zajištěna dostatečná ochrana před COVID 19. Skupiny budou eliminovat vzájemný kontakt mezi sebou, vyjma kontaktu na venkovním hřišti, který díky své rozloze je dostatečně velký a zajišťuje dostatečné rozestupy mezi dětmi jednotlivých tříd. Pro každou skupinu dětí je vyčleněna jedna třída MŠ s přilehlou zahradou.

 • Děti se od převzetí do předání zpět zákonným zástupcům mohou pohybovat v MŠ
  bez roušky.
 • 2 roušky budou mít děti v šatně v samostatném sáčku, a to z důvodu podezření
  na infekční onemocnění.
 • Děti přihlašujte k docházce na emailu mateřské školy:

slunicka@zsmslesany.cz, na tel. 731173092 do 14.5.2020

Prosíme i o zpětnou vazbu, že si děti ponecháte doma.

Předávání dětí

Zákonný zástupce předává dítě učitelce před vchodem do MS, dodržuje 2m odstup, neshlukuje se.

Zákonným zástupcům není povolen vstup do budovy.

Zákonný zástupce vyčká, než učitelka změří dítěti teplotu (bezkontaktním teploměrem) a převezme věci pro dítě. Teprve potom je dítě převzato do péče MŠ a zákonný zástupce může odejít.

 • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu.
 • Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky infekčního onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Nebudeme brát na zřetel tvrzení rodičů o alergické rýmě nebo kašli. Po návratu do MŠ bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.
 • Zákonní zástupci předají 25. 5. vyplněné Čestné prohlášení, bez něho nebudou děti do MŠ vpuštěny. Prohlášení je v dokumentech mateřské školy ke stažení.
 • Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách školy bude docházet ke zvýšené desinfekci prostor, ale i rukou dětí, proto zvažte, zda děti s atopickým ekzémem nebo respiračními problémy či alergickými potížemi je vhodné do MŠ dávat.
 • Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.
 • Zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.
 • Jelikož jsme ve stavu mimořádných bezpečnostních opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ, pokud nejste pracující a jste doma na rodičovském příspěvku, mateřské dovolené, pracovní neschopnosti, ponechte si děti raději doma.
 • Nárok na ošetřovné zaniká dnem otevření MŠ, tedy 25.5, pokud má, ale zákonný zástupce dítě ve věku do 13 let na ZŠ, může čerpat do 30. 6. ošetřovné na něj.

ZÁPIS DO MŠ 2020/2021

Informace k zápisu dětí do MŠ

Termín zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021 stanovuje ředitel školy od 11.5. 2020 do 15.5. 2020.

Písemnosti potřebné k zápisu jsou ke stažení ve složce DOKUMENTY.

Změna uzavření mateřské školy.

Vzhledem k vývoji krizové situace v České republice a po dohodě se zřizovatel, bude mateřská škola uzavřena do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

Zaměstnanci MŠ

KURZ PLAVÁNÍ

Kurz plavaní je zrušen po dobu uzavření základní školy.

Zápis do MŠ

7.5. od 8:00 do 16:00 proběhne zápis do naší mateřské školy.

S sebou si prosím vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.

Den otevřených dveřích

16.4. od 14:30 – 15:30 proběhne v naší mateřské škole den otevřených dveří.

Všichni rodiče s dětmi jsou srdečně zváni.

Chystané akce březen

Chystané akce únor

4. února – návštěva EKOCENTRA

6. února – představení O zatoulaném psaníčku v podání Divadla Kůzle

19. února – Zdravá pětka

24. února – Třídní schůzky v MŠ

28. února – Hračkování v MŠ

Oznámení o přerušení provozu mateřské školky v době vánočních svátků


OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Lešany oznamuje, že po projednání se zřizovatelem bude provoz mateřské školy v termínu
od 23.12.2019 do 1.1.2020
přerušen a mateřská škola bude po tuto dobu uzavřena,
provoz MŠ bude zahájen 2.1.2020
.
V době prázdnin není uskutečňována povinná předškolní docházka, děti s odkladem školní docházky či předškolního věku nemusí tedy mateřskou školu navštěvovat a nemusí svou nepřítomnost omlouvat.
Obec Lešany jako zřizovatel bere na vědomí informaci o uzavření mateřské školy v době vánočních svátků od 23.12.2019 do 1.1.2020.


Mgr. Martina Suková
zastupující ředitelka školy

Chystané prosincové akce

9. prosince – třídní schůzky MŠ od 17 hodin

10. prosince – vánoční písničky s Kateřinou Ševidovou

17. prosince – vánoční besídka spolu s vánočním tvořeníčkem od 16 hodin

2. ledna – zahájení provozu mateřské školky

Pozvání na předvánoční posezení a tvoření 17. prosince

Milí rodiče,
Základní a mateřská škola Lešany Vás zve 
17.12.2019 od 16.00 hod. do MŠ na předvánoční posezení a tvořivé předvánoční dílny s programem dětí. 
Zastavte se ve svém shonu a na chvíli se ponořte do vánoční chvíle plné klidu a pohody. Přijďte si s námi vytvořit originální vánoční dekoraci.

Doplňující informace k focení 11. listopadu

Vážení rodiče,
dovolujeme si doplnit pár informací k zítřejšímu focení. Od 8,30 hod. bude probíhat focení školkových dětí s rodiči a sourozenci podle předem vyvěšeného časového harmonogramu, do kterého se školkoví rodiče mohli zapisovat. Asi od 10 hodin a 10 minut bude následovat focení školkových dětí, které nebyly předem svými rodiči zapsány do tabulky s uvedeným časovým harmonogramem. Asi v 11 hodin přivedou učitelé základní školy své žáky k focení. Po vyfocení je odvedou zpět do školy, případně budou starší školáci obědvat. Rodiče školáků, kteří nemají jiné další děti v mateřské školce, mohou dorazit k vyfocení na 11. hodinu, pokud by chtěli se svými dětmi společné foto.
Děkujeme za pochopení, přejeme krásný umělecký zážitek a dobré světlo!

Chystané listopadové školkové akce

Pondělí 4. listopadu – divadlo Ponec
Středa 6. listopadu – Ekocentrum Čapí hnízdo ( Malý, Velký, Tlustý a Tenký )

Pondělí 11. listopadu – focení ZŠ a MŠ v 8,30

Pondělí 18. listopadu – Hračkování

Pátek 22. listopadu – Vánoce s kůzletem

Jedná se o hudební vystoupení od 10 hodin.

Středa 27. listopadu – Primavizus

Jedná se o vyšetření očí dětí z MŠ od 8,30 hod.

Hurá do divadla!

V pondělí 4. listopadu vyráží škola spolu s předškoláky do Prahy do divadla Ponec. Autobus bude přistaven před školou v 7,30. Odjíždíme v 7,45. Vrátíme se kolem 12,30. Zhlédneme představení Báry Látalové a Terezy Říčanové KOZÍ KRAVINY. Vstupné 90 korun bude školákům hrazeno z třídního fondu a u předškoláků budou vybírat peníze paní učitelky. Společnou dopravu autobusem hradí obec.
Nová premiéra z dílny Barbory Látalové (autorky představení Karneval zvířat) ve spolupráci s ilustrátorkou Terezou Říčanovou. Jak se tančí kráva? V jednom člověku těžko, ale když nám děti pomohou, zvládneme jich třeba 5! Představení o životě krávy inspirované skutečnou krávou Málinou, kde děti zjistí, že kráva nemá žaludek jen jeden a třeba si utloučou i máslo.

Chystané říjnové akce

9. října zavítá v 9,30 do školky MALÍŘ BARVIČKA – Lenka Hamajdová.

15. října vyráží školka v 8 hodin na výlet do Benešova.

29. října nás čeká ve školce tvoření z dýní.