Oficiální stránky školy

Kategorie Poplatek Druh
 MŠ 3 – 6 let  32,- Kč  Přesnídávka, oběd, svačina
 MŠ 7 let  34,- Kč  Přesnídávka, oběd, svačina
 ZŠ  6 – 10 let  23,- Kč  Oběd
 ZŠ 11 let  24,- Kč  Oběd

Obědy se platí zpětně, vždy do 15.dne v měsíci na účet 51-4475220267/0100 + v.s. dítěte.

Odhlašování obědů:

Odhlašovat své dítě můžete denně 6:30 – 15:00 (v pracovní dny) POUZE formou SMS na tel. čísle 737 890 400