Oficiální stránky školy

Bc. Libuše Filipová – ředitelka školy, výchovný poradce, Čj a M v 1. ročníku

Veronika Hasmanová – třídní učitelka 1., 2. a 3. ročníku, Hv ve všech ročnících, Vv 1. a 2. roč., Tv 1. a 2. roč., Pč 1. a 2. roč.

Ludmila Faltová – třídní učitel 4. a 5. ročníku, Aj 3. roč., Prv 3. roč., Vv 3. – 5. roč.

Vlasta Konečná – vychovatelka ŠD, učí Tv 3. 4. a 5. roč., Pč 3. 4. a 5. roč.

Martina Machaňová – angličtina v 1. a 2. ročníku

Alena Zalabáková – školnice, uklízečka ZŠ