Oficiální stránky školy

Bc. Libuše Filipová – ředitelka školy

Mgr. Martina Suková – zastupující ředitelka školy, HV, VV, PČ ve všech ročnících, TV a PRV 1. a 2. roč.

Mgr. Jarmila Harvanová – třídní učitelka 1. roč.

Mgr. Jana Kačerová – třídní učitelka 2. a 3. roč.

Mgr. Martin Prokopius – třídní učitel 4. a 5. roč., TV 3. 4. 5. roč., PRV 3. roč., Nápravy SPU

Vlasta Konečná – vychovatelka ŠD

Martina Machaňová – angličtina 1. a 2. roč.

Šárka de Jong – angličtina 3. 4. a 5. roč.

Alena Zalabáková – školnice, uklízečka ZŠ