Oficiální stránky školy

Mgr. Martina Suková – zastupující ředitelka školy, HV, VV, PČ ve všech ročnících, TV a PRV 1. a 2. roč.

Telefon: 776 O13 939

email: reditel@zsmslesany.cz

Mgr. Jarmila Harvanová – třídní učitelka 1. roč.

Telefon: 705 226 521

email: jarmila. harvanova@seznam.cz

Mgr. Jana Kačerová – třídní učitelka 2. a 3. roč.

Telefon: 607 688 936

email: anajkacerova@seznam.cz

Mgr. Martin Prokopius – třídní učitel 4. a 5. roč., TV 3. 4. 5. roč., PRV 3. roč., Nápravy SPU, výchovné poradenství ( konzultace po předchozí telefonické domluvě )

Telefon: 731 814 706

email: m.prokopius@centrum.cz

Vlasta Konečná – vychovatelka ŠD

Martina Machaňová – angličtina 1. a 2. roč.

Ing. Květa Stránská – angličtina 3. 4. a 5. roč.

Alena Zalabáková – školnice, uklízečka ZŠ