Oficiální stránky školy

ŠKOLNÍ ROK 2018 – 2019

Sazka olympijský víceboj

Jedná se o celorepublikový sportovní projekt určený pro základní školy. Projekt obsahuje 2 programy: Olympijský diplom a Odznak všestrannosti.

Naše škola je zapojená do obou programů i v letošním školním roce. V rámci hodin Tv budeme pokračovat v plnění jednotlivých disciplín a budeme se snažit navázat na loňský úspěšný rok. Více informací o projektu najdete na stránkách www.ceskosportujecz/sazkaolympijskyviceboj/

Recyklohraní

V projektu jsme zapojeni již od. roku 2008. Je zaměřen na sběr baterií, mobilních telefonů a drobných elektrospotřebičů. V loňském roce jsme nasbírali 407 kg baterií, 280 kg elektrospotřebičů a 183 mobilních telefonů. Celkem jsme získali 2387 bodů, které jsme využili na nákup odměn pro žáky. V přepočtu na jednoho žáka nasbíraných telefonů jsme se umístili celkově na 2. místě a vyhráli  celodenní výlet do Jihlavy. Navštívili jsme Enviropol, což je technologicky nejmodernější závod na zpracování elektroodpadu, linku na zpracování nápojových kartonů a plastů a hlavně krásnou jihlavskou ZOO. Loňský úspěch nás motivoval k pokračování sběru i v letošním školním roce. Více informací na stránkách www.recyklohrani.cz

Školní mléko a ovoce do škol

Projekt Mléko do škol funguje v naší škole již řadu let. Firma Laktea dodává žákům mléko a mléčné výrobky. Od loňského roku mají žáci nárok na mléčné výrobky a mléko zdarma. Byl stanoven limit 301,90 Kč na 1 žáka. Současně nám Laktea pravidelně dodává ovoce a zeleninu pro všechny žáky. Navíc využíváme doprovodný program, který obsahuje ochutnávky různých druhů ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Více informací na stránkách www.Laktea.cz