Oficiální stránky školy

  Jsme malotřídní venkovskou školou, ve které se vzdělává 31 dětí 1. – 5. postupného ročníku. Žáci se vzdělávají ve třech třídách podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“. I. třída sdružuje 5 žáků 1. ročníku, II. třída 16 žáků 2. a 3. ročníku, III. třída 10 žáků 4. a 5. ročníku.

Jsme školou rodinného typu a klademe důraz na jiný způsob výuky, než je znám z klasických škol. Uplatňování nových forem a metod práce spolu s vybaveností školy umožňuje vychovávat žáky k samostatnosti, ohleduplnosti a odpovědnosti za výsledky své práce. Spojení tříd klade vyšší nároky na učitele, který musí být schopen zaměstnat dvě až tři skupiny žáků. To se však ukazuje jako výhodné pro děti, protože některé získávají nové informace od starších spolužáků a naopak, některé si látku mohou zopakovat. Malý počet ve třídách umožňuje s dětmi častější kontakt, téměř okamžitou zpětnou vazbu a individuální přístup nejen k žákům vyžadujících speciální vzdělávací potřeby.

V době letních prázdnin proběhla rekonstrukce interiéru MŠ. Školka je vybavena novým nábytkem a nově byl zřízen výtvarný ateliér.  Na základě podnětu rodičů byl pro ŠJ zakoupen nový PC s programem, který umožní inkasní platby za stravování. Třídy v ZŠ jsou také vybaveny novými lavicemi, rekonstrukce školní zahrady stále probíhá.

Důležitým prvkem výchovného procesu na škole je školní družina, kde děti tráví hodně volného času. Nabízí jim využití víceúčelového hřiště, taneční aktivity, výtvarné činnosti, výuku hry na kytaru a výuku základů německého jazyka.

Mateřská škola sestává ze dvou oddělení. Vzdělává celkem 37 dětí a nachází se spolu se školní jídelnou v objektu obecního úřadu. Zřizovatelem je Obecní úřad Lešany, jehož všestranné a vstřícné podpory si velice vážíme.